Up Route66 photos.org » 4 Oklahoma » 499 Texola - friendly cafe Prev Next Slideshow

 Previous image  Next image  Index page
2015-04-08 Texola friendly cafe (11).jpg - ²°²µµ¢’¡§¥¤°«¤��©¬¯©¡“‘Þ­¾ï���2�����*��p���‰¢¦­­¨¥Þ­¾ï������š—˜”š¶¥Þ­¾ï—¦Ÿ‘„˜±Þ­¾ï��º·���¶´«¯¶·¶¶Þ­¾ï��UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU”«¶¶Þ­¾ï����ªµÀ«¥®ºÀº´±³¸¶® §}Þ­¾ï�C�A�L¢ Ÿ ¢Cu�r®­0xDCB0¯°³¶Âµ³±±°¯­¯³¸·µ³´´¸³®±±±±²¬©£¨³³²±«£±µµ·´²²·µ²±²±²±µµ®²º»²¬¨¦­ª£¥¨¨‹”¯Þ­¾ï�T�U�N�A¡¤®¬®²¹´°¨¨ªŒk}£ ƒ¦“h–›šŸ¢¡££¦Ž‰Ž¢¸²—˜¥©´³¯®­°±°®®®¬¯°°²²²±®ŸŸª­®¬ª§¬±¯¯­¯­­°±³ª¨ª®¦Ÿ¦“˜Þ­¾ï®®®®Fõ�;>��º)�€Q�����ò�÷�*��³�«pB�™�����?7�0 ���������8�����������c�������������������������­���b��L�õ�¸���������2���ø�����º'‰•œ
‹ŽŠv“Šhg”•‘‡‡Þ­¾ï~‚‡–Žž’‹o~i=jq‚›ŒpXNRv‹ftjciqvx„yp“šŽQa~€ublyxspd[]l{z„’xZV04Tql[W^[_v|€ly†€cgpd]s{YHf|spr~‚ŽžˆTSWa^K=FTX@60)(*&#! !"$'–ž™¨¯§¨ª¹ÆÊÓÓÊÉÆÊÍÎÏÍÏÓÚÛÐÌÈ¿ÁÊÌÑÒÌÀ¿ÑáÚÜÝÝÞÛÔÕØÛÝÞÞßàââãæéàÙÏÊÖÞßЭ›·ÂÅÃûµ¹ÀÀ½ÂËÔÖÚÐÌÊÉĸ­ÄºlP[x
uZVW\ktdOjklb`XLU[dju{€qhQWr~€llo|t]]WQKfkin|wpjjkgdclvpeWp{‚~~xtz€‚}‰ŒŽ€iZWf‰–ƒƒ}wtt}y~„ƒ~{{„ƒ|smrrk]_sŒzs€‡„‚`u‡‹ˆx€xlwqs{r
†}‡nqw€w
‡„|}}sxwstxz{ƒŠˆ|€sjgi{œ—‰Œ˜Œ‰‡Œ‹“ˆ{bhyrqrn][uun^`t~‚x‰’‹wqx{ˆŽ”’Œ‰““š¥¦˜
€~|‡Ž‘Ž‘••ŠŒ‘
–™›™™™šš™Ÿž £ ˜ŽŽ‡
›ŸžŸ™›žŸœ—˜˜¡Ÿ¥©£š’“—›„imsy|rmƒ£©š€}}{zsy|‚x[«§© ›š˜¡¨©¤œŸ§¬±«ª©©¨«®£§©§²¸±§ª¬©¥ š¦·°Ÿ¦¦¥¥¤Ÿª¹½¸¶³¬¤Žž†`~‹Ÿ°½´³±°²±­’¬µ¹¹¸³¶··¸µ´´´¶À³²±¯¬š§ªªª¬¨©¯°ª¥—¢­¯²´°©°°°²³®»¦Œ‹Ÿ¥¨«¦£˜ž £žŸ©©£š“™™™ž§±½¼¹¯˜’ ¬°·º´±¯³±±²¶¶²°°±®¢´º¼¾¾¸²¯®°­¬°·¨¯¯´¯©¢¡¢¤¥Ÿ›Ÿ££££Ÿ¤®¯¡¨¯§ ¥§©¯ª¬µµ²³¬¨®´³¡¦­¯­®±³¦¤­¯©¦ª¯¯¬ª°¥™£¦£—Šš¬±¯¬®³´µ±²³¯¯«¬±³µ°«¥«§–•©«¯±±°­­¬«±­¦ªž’”³À²›ªª©ª­®®¬³°ª©©§¨©¯µ© ¨¨¡¡¦©¹´±¬¨¢§¤š£«ª§°¹·¯ª­°¶µ±³±°°°«²´³²°®§ª³®¬²»»³®Ÿ·§¥­¸€¥´³¨ª±«£¨¨¶À»¾Èô±¶´¶¶µ´¶·»µµ´µ¸¸«”µµ»´Ÿª¬ ž§¥ §¨š ¬°¡©²©±¼¼½¼¼»¿º¿¼»¼Á¾µ®±·º¸·µ ¶½¾¾¾ÀÁ¼»·º¸»ÀÀ¿ÂÃÿ¼½´´²¼º¾Á½´¼Á½»¹¸¶¸¸´¶º¿À½¹»½º¡Ž£¶¸¸¸·¹¹¸¶¶¹º»·µ´´­¦©²¼¾½©›–¤¯¤°œ|¢¦˜–§­­¦®¤¦¡‰›£¦¬¤™££’Žšž¢¥°­££¥¥‹€—¤£¢£¤®®µÂ°©¨ª¨Ÿ”“«µµµ²£¥µ¹¶¶¸²¯²´¶³±®©§¤©¬«ª¬°°°°®ª§ §®¬©©³®¨©­¬­«¥¡¨œœ¦¡¡¦«¦¥¦©—‰‰š›—¤¤ª•›ŒŽœ¢ª®§¤¤¤§¦¨¦®±·²¨š•š¦£—Ÿ¸­Ÿ”¡œ¤¢žœ¥µ»¼µµµ¹¶µ·¸¹³±¶µ¶¸·¸¹·¯ªµ··º»¾¹¶´¯±«³³°¯¯¯­­ª±³®¥¨°²±¯¯±±²²±¯­¯±²´´³³±°²¸·µ²±±²³³µ´²°¬²°­ª©§¨¥¤¨«Þ­¾ïµ³±±²´±«£Ž—«¥¸º²°±²¶¹¸º¹¹­˜ŠŒ•Ÿ§¬ª¯­¤£¢¤Ÿ©´¶ºº½¹¬¥ª¬¬¹Â§‚”§«°´±²²³·¶±¬­´µ±³³µ´³³° ¥¹³¯°°¬ªª°±±±°³µ¸¹«ž•˜Ÿ§°°§¤’›£µ³´¹¾¹¤‹£µ´¤š˜ž¡°¥¡®²¸±­¦³¸¸¸³®°µ·“œœŠ¨¿¶«´ª”¦«¤­§ §›“ž™£¦¯°·¼¶¯­ª®°±¼µ´¯°²´¯°°·µ´´´²³³±«°´±¯³­§¦¯³³°±°ª®²³°°²¸´¶´´±¯¬¯²¬¯¯··´±”ªª¦¡¡¥‘›®©±²±¯®«¨¦§©¥  ¬°³¶¶±­ª¬ª›¬¤¨—rˆ°¬›s™Ÿš––‘•œ¢~ƒ™ªÞ­¾ï¤¤­´°¯¯¯­°°¯®­¬±²³³²²²¥§«­¯³´ª¥©­®®²¯®°´³¯­©°« ¡’ £¦¦£¢£«›“ŒŒš¥§¥žw›œ¡¤ œœžžž¢Þ­¾ï£š•—¥›„‰•«£†ž³±š£›‰œ¤±²©§ŽŒ‡ƒ¨Ÿ¢©­«ªª©¥¥¤¡©«¦¤§©¨ª¬­«­¬«¨©µ®§­­©©¡¤®ªª££©¤›££Ÿž£§› ©Ž™¢ƒ~”— ªª£—™Ÿ¦³«¡¤§¢£¨«¨ž™™¢¦ª¤šš–˜ž¢ŒŒ}p€”’~y””•Š‹•§­ª›Ž†Ž„‹
„bqa3itx{]qww
uocbu|yy|tj•§—VfiZ\ex}tlsxjhpv€Œ}YUTWasoeekcfqtskywijoowhs_<t‚uwwxx€‡‘]VV^gVDCJ\@,"+**'$!  ! !‘¡šŸ®§§¨¹ÇÈÔÑÊÉÅËÌÇÊÈÎÓÕÐÈŸž²ÆÊÈÅúÁÕâÛÝÞÞÞàØÕÖÖÝÝÝßàÞàãåéàÛÔÖÙßÞÔ½¨¼ÁÇÅÆÁÂÂÄÁ½ÀÊÕÙØ×ÏÈÎʵ¥ÁÂPQy„}~|}|zu]^msƒoaVHO[gp{†ŠpnSb€yugjo{uh]_ar~ziaTWXkvrj_dkww]^sƒ€€}xxrx{{‰“•ˆufaj‚œš‚tle
ˆŒŠ
ƒ€uhuroiLMSo‹xl~‡
‚
‡‰‹€u_h‹shƒtz{‚ƒ}‡z}d`~
‡ƒ‚ƒ‡qrunkr|‚„|v†z}ˆ“’‰‰‡ ’Œ‚‡‹ˆ‚wtgjz~oklkXZqmdagtyŠ†™”‡{wwt‚‹‰Š‘œ—Š€€‹•©—’–––•˜›}Š“››™™™œ˜™ž›šœœœš•“Œ’ž¡ ¡¡ œœž ¥«¡•¢ŸŸž¡¡ ¡žœž¤¥‹qqs„yj{œ£‰{|~~}zuzyvqe¡¦® ¡¢¡¦ª¤¡©©®±§§§¢§ª©¤©ª§¸®¦—„‡‰‰‘•§¥¡£šŸž„š±³²°¶´´©¢ƒed ¬ ©ºÂ½´±°°°±±¼½¹½¹´µµ¶¶¸¶³´··½³±±·­¢ª­±¯±žžª±©©«¬­¶·¶±¯±°¯¯°¬·¹««°­««¢£›¢£§¬¡£¦¤Œ›š–ƒž¯½Â£ª¶ªª©­²´·»¸²²³²³°­¬¬²° °¼¿½¶¯±³³±°­°½³´®¸¹´«§¨«µ± ž¡¢¡¦Ÿ¡°§•¢³«¤™–Ÿ¤”«´¶ºÆ³¤’¬µ¤¢©¯­«¥˜¤®±²¯¨¬°µ±ªœ·¹—œ¨ •
ƒ”š£©¬®­¬µ»µ®¥£¯±µ³°®¯¬ž‘ª¯±±®®¯°­¬®¯¬²¶´²¾¾±²¶°®¨¤š¥­²ª§¨¨°­¡Ÿ¤¡Ÿ˜Žž¨¥¤«È»°¯²¬ ¤©­¬²¶®¡¤®±´¯«±²±ª«°´±¯³²²°º¸µ«°¸¼°¨¡¿³³©­š ®´¬®³®—Ÿ­º¿º»Â¹°²µ····µµ¹¾µ³´¶¸½¸±²´°°«—¨®§ž ¨¨£ž´¶µ©¤¬²¶¹¶½¿¾¾Å»¶°·ºÂƾ¹··²ª®µ±»Ã¿®³¼Å¿»¸¶½ÁÂÁÀ¾¼¿À¿¾»²®¹»¿Â¸¬µ¾»¸§¯³¸º½ºº¾Âÿ¼›ˆ«¼º¶±·¸º¼¸¶³¶µ«¨­µ­‘›ªµÁÉ·§²´¨¨«¤ ­›‰¬®¡šœ¨¬©°©¯ª §ª¥¨®«¯²¤ƒš¢«¨­ª©¬®¯¯¦­¬¨©¬®°®§®­¥¥¹­¨£’ª¹¶µ³ª™²¸°²¶´®¯±°²³¯«¦¤©¬°±²¯­¦¤¤©±¹¬¦¢¤±±ª¡£®«¨¨¤‡xk¤‰Œ›¬¬¢•„}|w|˜¤°£˜œž¤ª¦¤£§¦¢†š¨®±­¨œ™¢¯ª› À¯œž£©§¢¡£Ÿ±»»¶¶´°®±´±´º¸±¶¸¸¸··À¾µ¬¯µ¶¹º¾¸¶¶¸¸³µ¹±±§‹©ª±µ¶¬¬°°¯®¯°±±±°®®²±¯±²³±³±±¸·µ²°¯²³²²µµ²°®¨§ž“’¦««ª¨ª±²®«¯¯«Þ­¾ï�����—DZ±±³¹¶·¸¾½ªž–‘†˜ª²³½´´£œ °ÂÅÀÄÄÞ­¾ï¦ºÃñ²±°²²°³³®«±

2015-04-08 Texola friendly cafe (11).jpg Download
2015-04-08 Texola friendly cafe (6)2015-04-08 Texola friendly cafe (7)2015-04-08 Texola friendly cafe (8)2015-04-08 Texola friendly cafe (9)2015-04-08 Texola friendly cafe (10)2015-04-08 Texola friendly cafe (11)2015-04-08 Texola friendly cafe (12)2017-05-11 Texola friendly cafe (1)2017-05-11 Texola friendly cafe (2)2017-05-11 Texola friendly cafe (3)2017-05-11 Texola friendly cafe (4)
Total images: 30 | Help